MÁY LẠNH TREO TƯỜNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN SAO VIỆT

682 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Trên 10 năm kinh nghiệm
Open: T2 - CN (8:00 - 17:00)

Hotline 1: 0949 308 018

Hotline 2: 0938073798

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG

Chọn loại máy lạnh theo nhu cầu:

DAIKIN
DAIKIN
Máy lạnh Daikin FTF25XAV1V (1.0Hp) Gas R32
7,300,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKIN
Máy lạnh Daikin FTF50XV1V (2.0Hp) Gas R32
14,500,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKIN
Máy lạnh Daikin FTC60NV1V (2.5Hp) Gas R32
22,100,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKINInverter
Máy lạnh Daikin FTKC35UAVMV (1.5Hp) Inverter
11,600,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKINInverter
Máy lạnh Daikin FTKC50UVMV (2.0Hp) Inverter
18,400,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKINInverter
Máy lạnh Daikin FTKC60UVMV (2.5Hp) Inverter
26,700,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKINInverter
Máy lạnh Daikin FTKC71UVMV (3.0Hp) Inverter
30,500,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKIN
Máy lạnh Daikin FTF35XAV1V (1.5Hp) Gas R32
9,600,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKINInverter
Sale
Máy lạnh Daikin FTKC25UAVMV (1.0Hp) Inverter
9,200,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKIN
Máy lạnh Daikin FTV25BXV1V9 (1.0Hp)
6,750,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKINInverter
NewSale
Máy lạnh Daikin FTKZ25VVMV (1.0Hp) Inverter cao cấp
14,500,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKINInverter
NewSale
Máy lạnh Daikin FTKZ35VVMV (1.5Hp) Inverter cao cấp
17,600,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKINInverter
New
Máy lạnh Daikin FTKZ50VVMV (2.0Hp) Inverter cao cấp
26,900,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKINInverter
New
Máy lạnh Daikin FTKZ60VVMV (2.5Hp) Inverter cao cấp
35,800,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKINInverter
New
Máy lạnh Daikin FTKZ71VVMV (3.0Hp) Inverter cao cấp
40,600,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKIN
Máy lạnh Daikin FTV50BXV1V9 (2.0 Hp)
13,900,000 đ
Tiết kiệm điện
TOSHIBA
TOSHIBA
Máy lạnh Toshiba RAS-H13U2KSG-V (1.5HP)
9,000,000 đ
Tiết kiệm điện
TOSHIBA
Máy lạnh Toshiba RAS-H18U2KSG-V (2.0HP)
13,600,000 đ
Tiết kiệm điện
TOSHIBA
Máy lạnh Toshiba RAS-H24U2KSG-V (2.5Hp)
16,400,000 đ
Tiết kiệm điện
TOSHIBAInverter
New
Máy lạnh Toshiba Inverter 1 HP RAS-H10E2KCVG-V
8,900,000 đ
Tiết kiệm điện
TOSHIBAInverter
Máy lạnh Toshiba Inverter 1.5 HP RAS-H13E2KCVG-V
11,300,000 đ
Tiết kiệm điện
TOSHIBAInverter
Máy lạnh Toshiba Inverter 2.5 HP RAS-H24E2KCVG-V
20,500,000 đ
Tiết kiệm điện
TOSHIBAInverter
Máy lạnh Toshiba Inverter 2.0 HP RAS-H18E2KCVG-V
15,900,000 đ
Tiết kiệm điện
TOSHIBAInverter
Máy lạnh Toshiba Inverter 2.0Hp RAS-H18C4KCVG-V
14,500,000 đ
Tiết kiệm điện
PANASONIC
PANASONIC
Máy lạnh Panasonic N9WKH-8 (1.0Hp)
7,600,000 đ
Tiết kiệm điện
PANASONIC
Máy lạnh Panasonic N12WKH-8 (1.5Hp)
9,700,000 đ
Tiết kiệm điện
PANASONIC
Máy lạnh Panasonic N24XKH-8 (2.5Hp)
21,100,000 đ
Tiết kiệm điện
PANASONICInverter
NewSale
Máy lạnh Panasonic XPU9XKH-8 (1.0Hp) Inverter
9,100,000 đ
Tiết kiệm điện
PANASONICInverter
NewSale
Máy lạnh Panasonic XPU12XKH-8 (1.5Hp) Inverter
11,200,000 đ
Tiết kiệm điện
PANASONICInverter
NewSale
Máy lạnh Panasonic XPU18XKH-8 (2.0Hp) Inverter
17,900,000 đ
Tiết kiệm điện
PANASONICInverter
Máy lạnh Panasonic XPU24XKH-8 (2.5Hp) IInverter
24,300,000 đ
Tiết kiệm điện
PANASONIC
Máy lạnh Panasonic N18XKH-8 (2.0Hp)
15,300,000 đ
Tiết kiệm điện
LG
LGInverter
Máy lạnh LG V24ENF1 (2.5 Hp) Inverter
15,900,000 đ
Tiết kiệm điện
LG
New
Máy lạnh LG K09CH - 1.0 HP
5,800,000 đ
Tiết kiệm điện
LG
NewSale
Máy lạnh LG K12CH - 1.5 HP
6,900,000 đ
Tiết kiệm điện
LG
NewSale
Máy lạnh LG K18CH - 2.0 HP
9,700,000 đ
Tiết kiệm điện
LGInverter
NewSale
Máy lạnh LG V10WIN (1.0 Hp) Inverter - Mẫu mới 2023
6,700,000 đ
Tiết kiệm điện
LGInverter
New
Máy lạnh LG V10API1 (1.0 Hp) Inverter
9,000,000 đ
Tiết kiệm điện
LGInverter
Máy lạnh LG V13API1 (1.5 Hp) Inverter
10,000,000 đ
Tiết kiệm điện
LGInverter
Máy lạnh LG V18API1 (2.0 Hp) Inverter
15,700,000 đ
Tiết kiệm điện
LGInverter
Máy lạnh LG V24API1 (2.5 Hp) Inverter
16,900,000 đ
Tiết kiệm điện
CASPER
CASPER
Sale
Máy lạnh Casper SC09FS33 (1.0 Hp)
4,700,000 đ
Tiết kiệm điện
CASPER
Máy lạnh Casper SC12FS33 (1.5 Hp)
5,700,000 đ
Tiết kiệm điện
CASPER
Máy lạnh Casper SC18FS32 (2.0 HP)
9,200,000 đ
Tiết kiệm điện
CASPER
Máy lạnh Casper SC24FS32 (2.5 HP)
12,900,000 đ
Tiết kiệm điện
CASPERInverter
Sale
Máy lạnh Casper HC-09IA33 (1.0Hp) Inverter
5,800,000 đ
Tiết kiệm điện
CASPERInverter
Máy lạnh Casper HC-18IA32 (2.0Hp) Inverter
13,000,000 đ
Tiết kiệm điện
CASPERInverter
Máy lạnh Casper HC-24IA32 (2.5Hp) Inverter
15,900,000 đ
Tiết kiệm điện
CASPERInverter
NewSale
Máy lạnh Casper inverter 1HP GC-09IS35 - Mẫu mới 2023
5,600,000 đ
Tiết kiệm điện
CASPERInverter
Máy lạnh Casper inverter 2.0HP GC-18IS33
12,000,000 đ
Tiết kiệm điện
CASPERInverter
Máy lạnh Casper inverter 2.5HP GC-24IS32
14,500,000 đ
Tiết kiệm điện
CASPER
Máy lạnh Casper LC-12FS33 (1.5HP) - model 2022
5,600,000 đ
Tiết kiệm điện
CASPER
Máy lạnh Casper LC-09FS33 (1.0HP) - Mẫu 2023
4,800,000 đ
Tiết kiệm điện
CASPER
Máy lạnh Casper LC-18FS32 (2.0HP) - model 2022
9,300,000 đ
Tiết kiệm điện
REETECH
REETECH
New
Máy lạnh Reetech RT9/RC9 (1.0Hp)
4,850,000 đ
Tiết kiệm điện
REETECH
Máy lạnh Reetech RT12/RC12 (1.5Hp)
6,100,000 đ
Tiết kiệm điện
REETECH
Máy lạnh Reetech RT18/RC18 (2.0Hp)
9,400,000 đ
Tiết kiệm điện
REETECH
Máy lạnh Reetech RT24/RC24 (2.5Hp)
13,000,000 đ
Tiết kiệm điện
REETECHInverter
NewSale
Máy lạnh Reetech RTV09 (1.0Hp) Inverter
6,000,000 đ
Tiết kiệm điện
REETECHInverter
NewSale
Máy lạnh Reetech RTV12 (1.5Hp) Inverter
7,000,000 đ
Tiết kiệm điện
REETECHInverter
New
Máy lạnh Reetech RTV18 (2.0Hp) Inverter
11,800,000 đ
Tiết kiệm điện
REETECHInverter
NewSale
Máy lạnh Reetech RTV24 (2.5Hp) Inverter
13,700,000 đ
Tiết kiệm điện
HITACHI
HITACHI
Máy lạnh Hitachi RAS - EJ10CKV - (1.0 Hp)
5,700,000 đ
Tiết kiệm điện
HITACHI
Máy lạnh Hitachi RAS  EJ13CKV (1.5 Hp)
7,500,000 đ
Tiết kiệm điện
HITACHI
Máy lạnh Hitachi RAS - EJ18CKV (2.0 Hp)
10,900,000 đ
Tiết kiệm điện
HITACHIInverter
Máy lạnh Hitachi XJ10CKV (1.0 Hp) -  Inverter
7,200,000 đ
Tiết kiệm điện
HITACHIInverter
Máy lạnh Hitachi XJ18CKV (2.0 Hp) Inverter
14,200,000 đ
Tiết kiệm điện
Elextrolux
AKINO
MITSUBISHI HEAVY
SHARP
SHARPInverter
NewSale
Máy lạnh Sharp AH-X13ZEW (1.5Hp) Inverter Gas R32
6,900,000 đ
Tiết kiệm điện
SHARPInverter
NewSale
Máy lạnh Sharp AH-X10ZEW (1.0Hp) Inverter Gas R32
5,900,000 đ
Tiết kiệm điện
SHARPInverter
NewSale
Máy lạnh Sharp AH-X18ZEW (2.0Hp) Inverter Gas R32
10,650,000 đ
Tiết kiệm điện
SHARPInverter
Máy Lạnh Sharp Inverter AH-XP10YMW - 1 HP - ion
7,800,000 đ
Tiết kiệm điện
SHARPInverter
Máy Lạnh Sharp Inverter  AH-XP13YMW 1.5 HP - ion
8,600,000 đ
Tiết kiệm điện
SHARPInverter
Máy Lạnh Sharp Inverter AH-XP18YMW 2.0 HP - ion
12,900,000 đ
Tiết kiệm điện
SHARPInverter
Máy Lạnh Sharp Inverter AH-XP10YHW - 1 HP- WIFI
8,600,000 đ
Tiết kiệm điện
GREE
AQUA
DAIRRY
SAMSUNG
CARRIER
CARRIER
Máy lạnh Carrier CER 010 (1.0Hp)
6,700,000 đ
Tiết kiệm điện
CARRIER
Máy lạnh Carrier CER 013 (1.5Hp)
8,500,000 đ
Tiết kiệm điện
CARRIER
Máy lạnh Carrier CER 018 (2.0 Hp)
12,500,000 đ
Tiết kiệm điện
FUNIKI
FUNIKIInverter
Máy lạnh Funiki HIC09TMU - 1.0Hp inverter
5,450,000 đ
Tiết kiệm điện
FUNIKIInverter
Máy lạnh Funiki HIC12TMU - 1.5Hp inverter
6,500,000 đ
Tiết kiệm điện
FUNIKIInverter
Máy lạnh Funiki HIC18 TMU - 2.0Hp inverter
11,200,000 đ
Tiết kiệm điện
FUNIKI
Máy Lạnh Funiki HSC 09TMU (1.0Hp)
4,400,000 đ
Tiết kiệm điện
FUNIKIInverter
Máy lạnh Funiki HIC24TMU - 2.5Hp inverter
14,300,000 đ
Tiết kiệm điện
FUNIKI
Máy Lạnh Funiki HSC 12TMU (1.5Hp)
5,650,000 đ
Tiết kiệm điện
FUNIKI
Máy Lạnh Funiki HSC 18TMU (2.0Hp)
9,000,000 đ
Tiết kiệm điện
FUNIKI
Máy Lạnh Funiki HSC 24TMU (2.5Hp)
12,300,000 đ
Tiết kiệm điện
General
MÁY LẠNH FUJITSU
MIDEA
MIDEA
Sale
Máy Lạnh Midea MSAF-10CRN8 (1.0Hp)
4,400,000 đ
Tiết kiệm điện
MIDEA
Máy Lạnh Midea MSAF-13CRN8 (1.5Hp)
5,250,000 đ
Tiết kiệm điện
MIDEA
Máy lạnh Midea MSAF-18CRN8 (2.0Hp)
8,900,000 đ
Tiết kiệm điện
MIDEA
Máy lạnh Midea MSAG-24CRN1 (2.5Hp)
12,600,000 đ
Tiết kiệm điện
MIDEAInverter
New
Máy lạnh Midea MSAF -13CRDN8 (1.5 Hp) Inverter
6,200,000 đ
Tiết kiệm điện
MIDEAInverter
New
Máy lạnh Midea MSAF  -18CRDN8 (2.0 Hp) Inverter
9,400,000 đ
Tiết kiệm điện
MIDEAInverter
Máy lạnh Midea MSAF -10CRDN8 (1.0 Hp) Inverter
5,200,000 đ
Tiết kiệm điện
SUMIKURA
SUMIKURA
Máy lạnh Sumikura MORANDI 092 (1HP)
4,400,000 đ
Tiết kiệm điện
SUMIKURA
Máy lạnh Sumikura CITI R32 (H)240 (2.5HP)
11,900,000 đ
Tiết kiệm điện
SUMIKURA
Máy lạnh Sumikura CITI R32 (H)280 (3.0 HP)
14,900,000 đ
Tiết kiệm điện
SUMIKURAInverter
NewSale
Máy lạnh Sumikura APS/APO-092 GOLD (1.0Hp) Inverter
5,400,000 đ
Tiết kiệm điện
SUMIKURA
Máy lạnh Sumikura MORANDI 240 (2.5 HP)
12,300,000 đ
Tiết kiệm điện
SUMIKURAInverter
NewSale
Máy lạnh Sumikura APS/APO-120 GOLD (1.5Hp) Inverter
6,400,000 đ
Tiết kiệm điện
SUMIKURAInverter
NewSale
Máy lạnh Sumikura APS/APO-180 GOLD (2.0 Hp) Inverter
11,500,000 đ
Tiết kiệm điện
SUMIKURAInverter
NewSale
Máy lạnh Sumikura APS/APO-240 GOLD (2.5 Hp) Inverter
14,200,000 đ
Tiết kiệm điện
SUMIKURAInverter
NewSale
Máy lạnh Sumikura APS/APO-280 GOLD (3.0Hp) Inverter
17,500,000 đ
Tiết kiệm điện
ASANZO
ASANZO
Máy lạnh Asanzo ASZ – S18N66 - 2.0 HP
8,600,000 đ
Tiết kiệm điện
ASANZOInverter
Máy lạnh Asanzo K12N66 - inverter 1.5 HP
6,800,000 đ
Tiết kiệm điện
ASANZOInverter
Máy lạnh Asanzo K09N66 - inverter 1.0 HP
5,800,000 đ
Tiết kiệm điện
ASANZOInverter
Máy lạnh Asanzo K18N66 - inverter 2.0 HP
9,800,000 đ
Tiết kiệm điện
ASANZO
Máy lạnh Asanzo ASZ – S09N66 - 1.0 HP
4,800,000 đ
Tiết kiệm điện
ASANZO
Máy lạnh Asanzo ASZ – S12N66 - 1.5 HP
5,800,000 đ
Tiết kiệm điện
ASANZOInverter
Máy lạnh Asanzo  ASZ K09A - inverter 1.0 HP
5,300,000 đ
Tiết kiệm điện
ASANZOInverter
Máy lạnh Asanzo ASZ-K12A - inverter 1.5 HP
7,800,000 đ
Tiết kiệm điện
MITSUBISHI ELECTRIC
NAGAKAWA
NAGAKAWA
New
Máy lạnh Nagakawa NS-C24R2M09 (2.5Hp)
12,900,000 đ
Tiết kiệm điện
NAGAKAWA
NewSale
Máy lạnh Nagakawa NS-C09R2T30 - 1.0 HP - Mẫu mới 2023
4,400,000 đ
Tiết kiệm điện
NAGAKAWAInverter
NewSale
Máy Lạnh Nagakawa NIS-C09R2H12 -  1.0 HP - Inverter
5,300,000 đ
Tiết kiệm điện
NAGAKAWAInverter
New
Máy Lạnh Nagakawa NIS-C12R2H12 - 1.5 HP - Inverter
6,300,000 đ
Tiết kiệm điện
NAGAKAWAInverter
New
Máy Lạnh Nagakawa NIS-C18R2H12- 2.0 HP -  Inverter
9,400,000 đ
Tiết kiệm điện
NAGAKAWAInverter
New
Máy Lạnh Nagakawa NIS-C24R2H12 - 2.5 HP - Inverter
13,200,000 đ
Tiết kiệm điện
ALASKA
ALASKA
Máy lạnh Alaska AC-09WA32A (1.0 HP)
4,900,000 đ
Tiết kiệm điện
ALASKA
Máy lạnh Alaska AC-12WA (1.5 HP)
6,500,000 đ
Tiết kiệm điện
ALASKA
Máy lạnh Alaska AC-18WA (2.0 HP)
9,400,000 đ
Tiết kiệm điện
ALASKA
Máy lạnh Alaska AC-24WA (2.5 HP)
13,000,000 đ
Tiết kiệm điện
ALASKAInverter
Máy lạnh Alaska AC-9WI (1.0 Hp) Inverter
6,500,000 đ
Tiết kiệm điện
ALASKAInverter
Máy lạnh Alaska AC-12WI (1.5 Hp) Inverter
7,800,000 đ
Tiết kiệm điện
ALASKAInverter
Máy lạnh Alaska AC-18WI (2.0 Hp) Inverter
13,000,000 đ
Tiết kiệm điện
ALASKAInverter
Máy lạnh Alaska AC-24WI (2.5 Hp) Inverter
14,700,000 đ
Tiết kiệm điện
TCL
TCL
Máy lạnh TCL TAC-N09CS - 1.0 HP
4,650,000 đ
Tiết kiệm điện
TCL
Máy lạnh TCL TAC-N12CS - 1.5 HP
5,900,000 đ
Tiết kiệm điện
TCL
Máy lạnh TCL TAC-N18CS - 2.0 HP
9,100,000 đ
Tiết kiệm điện
TCLInverter
Máy lạnh TCL TAC-N10CSI - 1.0 HP - INVERTER
5,850,000 đ
Tiết kiệm điện
HIKAWA
HIKAWA
NewSale
Máy lạnh treo tường HI-NC10A/K-NC10A - 1.0 HP
4,500,000 đ
Tiết kiệm điện
HIKAWA
New
Máy lạnh treo tường HI-NC15A/K-NC15A - 1.5 HP
5,700,000 đ
Tiết kiệm điện
HIKAWA
New
Máy lạnh treo tường HI-NC20A/K-NC20A - 2.0 HP
8,800,000 đ
Tiết kiệm điện
HIKAWA
New
Máy lạnh treo tường HI-NC25A/K-NC25A - 2.5 HP
12,700,000 đ
Tiết kiệm điện
Copyright © 2020 Công ty TNHH Thương Mại và Kỹ Thuật Cơ Điện Sao Việt. All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
1
icon_zalod
images
0
product/index