MÁY LẠNH TREO TƯỜNG - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN SAO VIỆT

682 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Trên 10 năm kinh nghiệm
Open: T2 - CN (8:00 - 17:00)

Hotline 1: 0938073798

Hotline 2: 0949308018

MÁY LẠNH TREO TƯỜNG

Chọn loại máy lạnh theo nhu cầu:

DAIKIN
DAIKIN
Sale
Máy lạnh Daikin FTF25XAV1V (1.0Hp)
7,200,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKIN
Máy lạnh Daikin FTF50XV1V (2.0Hp) Gas R32
14,200,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKIN
Máy lạnh Daikin FTC60NV1V (2.5Hp) Gas R32
22,100,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKINInverter
Sale
Máy lạnh Daikin 1.0Hp inverter FTKB25XVMV
8,500,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKIN
Máy lạnh Daikin FTF35XAV1V (1.5Hp)
9,200,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKINInverter
Máy lạnh Daikin 1.5HP inverter - FTKB35XVMV
10,500,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKINInverter
Máy lạnh Daikin 2.0 HP inverter - FTKB50XVMV
16,500,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKINInverter
Sale
Máy lạnh Daikin FTKB60XVMV inverter 2.5 Hp
22,100,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKINInverter
Sale
Máy lạnh Daikin inverter 1.0Hp FTKY25WAVMV
11,200,000 đ
Tiết kiệm điện
DAIKINInverter
New
Máy lạnh Daikin inverter 3.0Hp FTKY71WVMV
32,900,000 đ
Tiết kiệm điện
TOSHIBA
PANASONIC
PANASONIC
Sale
Máy lạnh Panasonic N9ZKH-8 1.0 HP (1 Ngựa)
7,800,000 đ
Tiết kiệm điện
PANASONICInverter
Sale
Máy lạnh Panasonic XPU9XKH-8 (1.0Hp) Inverter
9,200,000 đ
Tiết kiệm điện
PANASONICInverter
Sale
Máy lạnh Panasonic XPU12XKH-8 (1.5Hp) Inverter
11,100,000 đ
Tiết kiệm điện
PANASONICInverter
Sale
Máy lạnh Panasonic CU/CS-U9ZKH-8 (1.0Hp) Inverter
10,500,000 đ
Tiết kiệm điện
PANASONICInverter
Sale
Máy lạnh Panasonic XPU18XKH-8 (2.0Hp) Inverter
17,700,000 đ
Tiết kiệm điện
PANASONICInverter
Sale
Máy lạnh Panasonic XPU24XKH-8 (2.5Hp) Inverter
24,100,000 đ
Tiết kiệm điện
PANASONICInverter
Sale
Máy lạnh Panasonic CU/CS-U12ZKH-8 (1.5Hp) Inverter
12,850,000 đ
Tiết kiệm điện
PANASONICInverter
Sale
Máy lạnh Panasonic CU/CS-U18ZKH-8 (2.0Hp) Inverter
20,600,000 đ
Tiết kiệm điện
PANASONIC
Máy lạnh Panasonic N12ZKH-8 1.5 HP (1.5 Ngựa)
9,650,000 đ
Tiết kiệm điện
PANASONIC
Máy lạnh Panasonic N18ZKH-8 2.0 HP (2.0 Ngựa)
15,100,000 đ
Tiết kiệm điện
PANASONIC
Sale
Máy lạnh Panasonic N24ZKH-8 2.5 HP (2.5 Ngựa)
21,100,000 đ
Tiết kiệm điện
LG
LGInverter
Máy lạnh LG V24ENF1 (2.5 Hp) Inverter
15,900,000 đ
Tiết kiệm điện
LG
Máy lạnh LG K09CH - 1.0 HP
5,200,000 đ
Tiết kiệm điện
LG
Máy lạnh LG K12CH - 1.5 HP
6,900,000 đ
Tiết kiệm điện
LG
Máy lạnh LG K18CH - 2.0 HP
9,700,000 đ
Tiết kiệm điện
LGInverter
Máy lạnh LG V10API1 (1.0 Hp) Inverter
9,000,000 đ
Tiết kiệm điện
LGInverter
Máy lạnh LG V13API1 (1.5 Hp) Inverter
10,500,000 đ
Tiết kiệm điện
LGInverter
Máy lạnh LG V18API1 (2.0 Hp) Inverter
15,700,000 đ
Tiết kiệm điện
LGInverter
Máy lạnh LG V24API1 (2.5 Hp) Inverter
16,900,000 đ
Tiết kiệm điện
LGInverter
NewSale
Máy lạnh LG Inverter 1.0 HP (1 Ngựa) V10WIN1 model 2024
6,800,000 đ
Tiết kiệm điện
CASPER
CASPERInverter
Sale
Máy lạnh Casper inverter 1HP GC-09IS35
5,350,000 đ
Tiết kiệm điện
CASPERInverter
Máy lạnh Casper inverter 1.5HP GC-12IS35
6,500,000 đ
Tiết kiệm điện
CASPERInverter
Sale
Máy lạnh Casper inverter 2.0HP GC-18IS33
11,600,000 đ
Tiết kiệm điện
CASPERInverter
Máy lạnh Casper inverter 2.5HP GC-24IS32
14,000,000 đ
Tiết kiệm điện
REETECH
REETECH
NewSale
Máy lạnh Reetech RT9/RC9 (1.0Hp)
4,800,000 đ
Tiết kiệm điện
REETECH
Máy lạnh Reetech RT12/RC12 (1.5Hp)
6,200,000 đ
Tiết kiệm điện
REETECH
Máy lạnh Reetech RT18/RC18 (2.0Hp)
9,600,000 đ
Tiết kiệm điện
REETECH
Máy lạnh Reetech RT24/RC24 (2.5Hp)
12,600,000 đ
Tiết kiệm điện
REETECHInverter
NewSale
Máy lạnh Reetech RTV09 (1.0Hp) Inverter
5,700,000 đ
Tiết kiệm điện
REETECHInverter
NewSale
Máy lạnh Reetech RTV12 (1.5Hp) Inverter
6,600,000 đ
Tiết kiệm điện
REETECHInverter
New
Máy lạnh Reetech RTV18 (2.0Hp) Inverter
11,700,000 đ
Tiết kiệm điện
REETECHInverter
Máy lạnh Reetech RTV24 (2.5Hp) Inverter
13,900,000 đ
Tiết kiệm điện
AQUA
AQUAInverter
NewSale
Máy lạnh Aqua Inverter AQA-RV10QC2 -1.0 HP
5,900,000 đ
Tiết kiệm điện
AQUAInverter
New
Máy lạnh Aqua Inverter AQA-RV13QC2 -1.5 HP
7,100,000 đ
Tiết kiệm điện
AQUAInverter
Máy lạnh Aqua Inverter AQA-RV18QE -2.0 HP
10,800,000 đ
Tiết kiệm điện
AQUA
Sale
Máy Lạnh Aqua AQA-KCR9PA (1.0 Hp)
4,900,000 đ
Tiết kiệm điện
AQUA
Máy Lạnh Aqua AQA-KCR18PA (2.0 Hp)
9,500,000 đ
Tiết kiệm điện
AQUAInverter
Máy lạnh Aqua Inverter AQA-RV24QA2 - 2.5 HP
14,700,000 đ
Tiết kiệm điện
SHARP
SHARPInverter
NewSale
Máy lạnh Sharp AH-X13ZEW (1.5Hp) Inverter Gas R32
7,100,000 đ
Tiết kiệm điện
SHARPInverter
NewSale
Máy lạnh Sharp AH-X10ZEW (1.0Hp) Inverter Gas R32
6,200,000 đ
Tiết kiệm điện
SHARPInverter
NewSale
Máy lạnh Sharp AH-X18ZEW (2.0Hp) Inverter Gas R32
10,200,000 đ
Tiết kiệm điện
SHARPInverter
Máy Lạnh Sharp Inverter AH-XP10YMW - 1 HP - ion
7,800,000 đ
Tiết kiệm điện
SHARPInverter
Máy Lạnh Sharp Inverter  AH-XP13YMW 1.5 HP - ion
8,600,000 đ
Tiết kiệm điện
SHARPInverter
Máy Lạnh Sharp Inverter AH-XP18YMW 2.0 HP - ion
12,900,000 đ
Tiết kiệm điện
SHARPInverter
Máy Lạnh Sharp Inverter AH-XP10YHW - 1 HP- WIFI
8,600,000 đ
Tiết kiệm điện
GREE
MIDEA
MIDEA
Sale
Máy Lạnh Midea MSAF-10CRN8 (1.0Hp)
4,500,000 đ
Tiết kiệm điện
MIDEA
Máy Lạnh Midea MSAF-13CRN8 (1.5Hp)
5,400,000 đ
Tiết kiệm điện
MIDEA
Máy lạnh Midea MSAF-18CRN8 (2.0Hp)
8,500,000 đ
Tiết kiệm điện
MIDEA
Máy lạnh Midea MSAF-24CRN1 (2.5Hp)
11,600,000 đ
Tiết kiệm điện
MIDEAInverter
Máy lạnh Midea MSAF -13CRDN8 (1.5 Hp) Inverter
6,000,000 đ
Tiết kiệm điện
MIDEAInverter
Máy lạnh Midea MSAF  -18CRDN8 (2.0 Hp) Inverter
10,200,000 đ
Tiết kiệm điện
MIDEAInverter
Máy lạnh Midea MSAF -10CRDN8 (1.0 Hp) Inverter
5,000,000 đ
Tiết kiệm điện
MIDEAInverter
Máy lạnh Midea MSAF -24CRDN8 (2.5Hp) Inverter
12,450,000 đ
Tiết kiệm điện
FUNIKI
FUNIKIInverter
Sale
Máy lạnh Funiki HIC09TMU - 1.0Hp inverter
5,450,000 đ
Tiết kiệm điện
FUNIKIInverter
Máy lạnh Funiki HIC12TMU - 1.5Hp inverter
6,500,000 đ
Tiết kiệm điện
FUNIKIInverter
Máy lạnh Funiki HIC18 TMU - 2.0Hp inverter
11,200,000 đ
Tiết kiệm điện
FUNIKI
Máy Lạnh Funiki HSC 09TMU (1.0Hp)
4,400,000 đ
Tiết kiệm điện
FUNIKIInverter
Máy lạnh Funiki HIC24TMU - 2.5Hp inverter
14,300,000 đ
Tiết kiệm điện
FUNIKI
Máy Lạnh Funiki HSC 12TMU (1.5Hp)
5,650,000 đ
Tiết kiệm điện
FUNIKI
Máy Lạnh Funiki HSC 18TMU (2.0Hp)
9,000,000 đ
Tiết kiệm điện
FUNIKI
Máy Lạnh Funiki HSC 24TMU (2.5Hp)
12,300,000 đ
Tiết kiệm điện
MITSUBISHI HEAVY
máy lạnh AIRWELL
máy lạnh AIRWELLInverter
NewSale
Máy lạnh  Airwell inverter AW-10ID-1/AW-10OD-1 - 1 HP
6,400,000 đ
Tiết kiệm điện
máy lạnh AIRWELLInverter
New
Máy lạnh  Airwell inverter AW-18ID-1/AW-18OD-1 - 2 HP
12,500,000 đ
Tiết kiệm điện
máy lạnh AIRWELLInverter
New
Máy lạnh  Airwell inverter AW-24ID-1/AW-24OD-1 - 2.5 HP
15,700,000 đ
Tiết kiệm điện
COMFEE
COMFEE
NewSale
Máy lạnh COMFEE CFS-10FWFF-V - 1.0 HP
4,400,000 đ
Tiết kiệm điện
COMFEE
Máy lạnh COMFEE CFS-13FWFF-V - 1.5 HP
5,300,000 đ
Tiết kiệm điện
COMFEEInverter
NewSale
Máy lạnh COMFEE Inverter CFS-10VAF- 1.0 HP
5,300,000 đ
Tiết kiệm điện
COMFEEInverter
New
Máy lạnh Inverter COMFEE CFS-18VAF- 2.0 HP
9,200,000 đ
Tiết kiệm điện
COMFEEInverter
New
Máy lạnh Inverter COMFEE CFS-13VAF- 1.5 HP
6,050,000 đ
Tiết kiệm điện
COMFEEInverter
Máy lạnh Inverter COMFEE CFS-25VAF- 2.5 HP
11,000,000 đ
Tiết kiệm điện
COMFEEInverter
New
Máy lạnh Inverter COMFEE CFS-28VAF- 3.0 HP
16,000,000 đ
Tiết kiệm điện
COMFEEInverter
NewSale
Máy lạnh COMFEE CFS-10VCB1 - 1.0 HP Inverter cao cấp
6,600,000 đ
Tiết kiệm điện
SAMSUNG
CARRIER
CARRIER
Máy lạnh Carrier CER 010 (1.0Hp)
6,700,000 đ
Tiết kiệm điện
CARRIER
Máy lạnh Carrier CER 013 (1.5Hp)
8,500,000 đ
Tiết kiệm điện
CARRIER
Máy lạnh Carrier CER 018 (2.0 Hp)
12,500,000 đ
Tiết kiệm điện
Elextrolux
General
HITACHI
HITACHI
Máy lạnh Hitachi RAS - EJ10CKV - (1.0 Hp)
5,700,000 đ
Tiết kiệm điện
HITACHI
Máy lạnh Hitachi RAS  EJ13CKV (1.5 Hp)
7,500,000 đ
Tiết kiệm điện
HITACHI
Máy lạnh Hitachi RAS - EJ18CKV (2.0 Hp)
10,900,000 đ
Tiết kiệm điện
HITACHIInverter
Máy lạnh Hitachi XJ10CKV (1.0 Hp) -  Inverter
7,200,000 đ
Tiết kiệm điện
HITACHIInverter
Máy lạnh Hitachi XJ18CKV (2.0 Hp) Inverter
14,200,000 đ
Tiết kiệm điện
MÁY LẠNH FUJITSU
DAIRRY
SUMIKURA
SUMIKURA
Máy lạnh Sumikura MORANDI 092 (1HP)
4,400,000 đ
Tiết kiệm điện
SUMIKURA
Máy lạnh Sumikura CITI R32 (H)240 (2.5HP)
11,900,000 đ
Tiết kiệm điện
SUMIKURA
Máy lạnh Sumikura CITI R32 (H)280 (3.0 HP)
14,900,000 đ
Tiết kiệm điện
SUMIKURAInverter
NewSale
Máy lạnh Sumikura APS/APO-092 GOLD (1.0Hp) Inverter
5,400,000 đ
Tiết kiệm điện
SUMIKURA
Máy lạnh Sumikura MORANDI 240 (2.5 HP)
12,300,000 đ
Tiết kiệm điện
SUMIKURA
Máy lạnh Sumikura MORANDI 280 (3.0 HP)
14,900,000 đ
Tiết kiệm điện
SUMIKURAInverter
NewSale
Máy lạnh Sumikura APS/APO-120 GOLD (1.5Hp) Inverter
6,400,000 đ
Tiết kiệm điện
SUMIKURAInverter
NewSale
Máy lạnh Sumikura APS/APO-180 GOLD (2.0 Hp) Inverter
11,500,000 đ
Tiết kiệm điện
SUMIKURAInverter
NewSale
Máy lạnh Sumikura APS/APO-240 GOLD (2.5 Hp) Inverter
14,200,000 đ
Tiết kiệm điện
SUMIKURAInverter
NewSale
Máy lạnh Sumikura APS/APO-280 GOLD (3.0Hp) Inverter
17,500,000 đ
Tiết kiệm điện
MITSUBISHI ELECTRIC
NAGAKAWA
NAGAKAWA
Máy lạnh Nagakawa NS-C18R2T30 (2.0Hp)
8,500,000 đ
Tiết kiệm điện
NAGAKAWA
Máy lạnh Nagakawa NS-C24R2M09 (2.5Hp)
12,900,000 đ
Tiết kiệm điện
NAGAKAWA
Sale
Máy lạnh Nagakawa NS-C09R2T30 - 1.0 HP
4,100,000 đ
Tiết kiệm điện
NAGAKAWA
Máy lạnh Nagakawa NS-C12R2T30 (1.5Hp)
5,100,000 đ
Tiết kiệm điện
NAGAKAWAInverter
Sale
Máy Lạnh Nagakawa NIS-C09R2H12 -  1.0 HP
5,000,000 đ
Tiết kiệm điện
NAGAKAWAInverter
New
Máy lạnh Nagakawa NIS-C09R2T29 - 1.0 HP Inverter
5,100,000 đ
Tiết kiệm điện
NAGAKAWAInverter
New
Máy lạnh Nagakawa NIS-C12R2T29 - 1.5 HP Inverter
6,100,000 đ
Tiết kiệm điện
NAGAKAWAInverter
Máy lạnh Nagakawa NIS-C18R2T29 - 2.0 HP Inverter
9,500,000 đ
Tiết kiệm điện
NAGAKAWAInverter
New
Máy lạnh Nagakawa NIS-C24R2T29 - 2.5 HP Inverter
12,800,000 đ
Tiết kiệm điện
TCL
TCL
Máy lạnh TCL TAC-N09CS - 1.0 HP
4,650,000 đ
Tiết kiệm điện
TCL
Máy lạnh TCL TAC-N12CS - 1.5 HP
5,900,000 đ
Tiết kiệm điện
TCL
Máy lạnh TCL TAC-N18CS - 2.0 HP
9,100,000 đ
Tiết kiệm điện
TCLInverter
Máy lạnh TCL TAC-N10CSI - 1.0 HP - INVERTER
5,850,000 đ
Tiết kiệm điện
HIKAWA
AKINO
Copyright © 2020 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN SAO VIỆT
1
icon_zalod
images
0
product/index